IBN KAJJIM RIZNICA ZNANJA PDF

Riznica znanja-Ibn Kajjim El Dževzije. 11 likes. Book. ä4M. I IIIZNIT NA A.Z NJrt. l l \ r \ l l l \ 1 1, 1I-r l l r \ l JlJ T. t1]ZN1[:A Z\.\JA. LolltiLi \|. ll 0 o. h i^Lr\.r.,,, l i l i r rL. a, 0 1 i a l\ iii\!(l (tielJ,!,,,.rPl,iia. ll,L,lsf,rlrLs c. Riznica znanja – Ibn Kajjim el-Dževzijje. Identifier Riznicaznanja-IbnKajjimel-D __evzijje. Identifier-ark ark://t4zg7dg Ocr ABBYY.

Author: Kajit Dalabar
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 2 August 2012
Pages: 20
PDF File Size: 2.65 Mb
ePub File Size: 1.95 Mb
ISBN: 527-6-73534-871-8
Downloads: 48026
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinozil

Published on Aug View 77 Download Glas islamaKnjiga i Glas islama u kompletuRudnik Pljevlja donirao C i j e n a 8 0 d i nOdran zajedniki sastanak na temu: Sutjeska 9 marovac verat.

Indijski knjievnik Salman Rudi je godinu dana kasnije za svoje ”stihove” dobio politiki azil i zatitu od Homeinijeve fetve. Uvrede islama su i narednih godina bile plemenito nagraivane ili, u najmanju ruku, odobravane. Ipak, u proteklih mjesec dana Evropa je prevazila samu sebe i dodijelila ak dvije nagrade! Iako Nobelova nagrada donosi odreenu dobit, ini se da je ovog starca mnogo kotala.

Zbog prijetnji i napada koji su mu upueni, posljednje godine ivota proveo je u svojevrsnom pritvoru, pod straom, u sobi kojoj se moglo pristupiti tek poslije detaljnih pretresa i provjera. Roman Djeca naeg naselja zavrava se prizorom kada nauka ubija boga i preuzima njegovu vodeu ulogu u drutvu.

Mahfuz je dobio nagradu zbog literarnog istraivanja egipatskog drutva i kulture. Koliko je to istraivanje znailo Arapima i muslimanima pokazuje jako mala panja koja je posveena smrti ovog knjievnika.

No, to nije bilo drago kancelarki Angeli Merkel, ministru unutranjih poslova Wolfgangu Schaeubleu, a voa turske zajednice u Njemakoj Kenan Kolat to je nazvao povratkom u srednji vijek.

Muslimane supostalo jasno ko su bili ljudi koje su trebali uvati u zatienoj zoni Srebrenice. Osjeali su griu savjesti, pa je prije par godina cijela vlada dala ostavku. Sada, kada su shvatili ta su doista uradili, odali su priznanje plavim ljemovima i na taj nain se stavili na stranu onih koji su pobili osamdinju nagradu za Govor godine. Eto toliko, da se zna da Papa nije sam.

Ameriki modelPremda su Sjedinjene Drave dosta udaljene od nas, primjeri ovakvih uvreda nam rijetko stiu otuda.

CEEOL – Browse Subjects Result

Vlada te zemlje pokazuje kulturno protivljenje prema islamu kako to ine npr. Umjetnost skidanja glavaDa je sloboda izraavanja najvanija pokazala je i Mocartova predstava Idonomeo koja je prolog mjeseca prikazana u pozoritu Deutsche opere u Berlinu. Zbog moguih protesta, predsta-utjeili opravdanjem da se u predstavi kidaju i glave Bude, Isusa i starogrkog boga Poseidona. Ako se ovo opravdava zatitom umjetnosti, moemo se pitati kakve umjetnosti ima u skidanju glava?!

Papin nadahnuti govorDa u dananjem svijetu svako moe vrijeati toliku muslimansku populaciju bez posljedica, dokaz je i govor pape Benedikta XVI u njemakom Regensburgu. Papa je izrazio aljenje to muslimani nisu shvatili da su zaista takvi kako ih je on opisao i nije povukao to to je rekao.

Podrku ovom govoru dao je Univerzitet u Tubingenu.

Izgleda da je holandskoj vladi tek sadaFrancuzi, Njemci ili Britanci. S druge strane, muslimanska zajednica u Americi posjeduje vie finansijskih, ljudskih i visokotehnolokih resursa od bilo koje druge muslimanske zemlje na svijetu Bukhari Zahid, Middle East Affairs Journal. Ameriki muslimani formirali su veliki broj institucija koje se bave zatitom njihovih prava, npr.: U sluaju krenja prava muslimana, CAIR je u mogunosti da istovremeno poalje dvadeset pet hiljada faks-pisama kompanijama ili medijskim kuama koje su ozbiljno naruile prava muslimana.

  DIFFERENCE BETWEEN GIFFEN GOODS AND INFERIOR GOODS PDF

Ovo vijee se ve pokazalo djelotvornim u sluajevima kada su velike kompanije poput Nike i Master Card naruile muslimanske osjeaje.

Meutim, u Evropi stvari stoje drugaije. Kada bi muslimani ovdje traili svoja prava, kao to to ini CAIR tamo, stvorili bi toliku atmosferu iritacije da bi mogui uspjeh mogao postati kontraproduktivan. Muslimani, svakako, moraju biti samopouzdaniji i traiti bolji znqnja da izau na kraj sa medijima na naem kontinentu prema: Murad Hofmann, Muslimani kao manjina, u: Islam, globalni izazov, Reisu-lulema prenosi svoje ovlasti na muftije, a onda muftije imaju ovlasti da to prenose na imame i hatibe.

U erijatsko-pravnom smislu to je obavezujua dimenzija i odatle se crpi legitimitetNa zajednikom sastanku lanova Meihata i Sabora, predsjednika, glavnih imama i svih imama i muje izvjetaj o sprovoenjui odluke Sabora IZ-e Sandaka kajjkm objedinjavanju Islamske zajednice u Srbiji.

Sastankom je predsjedavao predsjednik Sabora Hajroef. Na samom poetku, dekan Fakulteta za islamske studije i zamjenik predsjednika Meihata mr.

Dudi upoznao je prisutne sa kjajim onim to se postiglo u vezi objedinjavanja Islamske zajednice. Rekao je da su postignuti dogovori sa predstavnicima Islamske zajednice Preevske doline i Islamske zajednice Vojvodine.

Odrane su i dvije sjednice Odbora za objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji, a nakon posljednje poslat je zahtjev za dostavljanje imena lanova budueg Sabora jedinstvene Islamske zajednice, to su predstavnici Islamske zajednice iz Preevske doline i Vojvodine uinili.

U svakom sluaju, stvari su prilino odmakle riznuca puno se toga uradilo. Dudi, tu stvari nisu ni zatvorene ni zavrene. Islamska zajednica Sandaka je nosilac projekta objedinjavanja Islamske zajednice riznics nivou Srbije i predlaga je Ustava te zajednice. Zukorli govorio je o nacrtu Ustava jedinstvene Islamske zajednice.

Bilo je dilema da li da se najvii pravni akt Islamske zajednice zove ustav ili statut. Termin ustav prevagnuo je zbog toga to obavezuje na ozbiljnost i potpunije artikulie pravni sistem zajednice. Sama rije ne znai osamostaljenje u duhovnom i u erijatskom smislu. Islamska zajednica definisana je u prvom lanu nacrta Ustava u kom se kae: Islamska zajednca u Srbiji je jedna i jedistvena, tradicionalna vjerska zajednica muslimana sa podruja Sandaka, Preevske doline, Centralne Srbije i Vojvodine; muslimana dijaspore i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.

Na inicijativu Meihata Islamske zanja Sandaka, znnaja subotu Nakon iscrpnih rasprava donijete su odluke: Taj kontinuitet je prosto ouvan. U erijatsko-pravnom smislu to je obavezujua dimenzija i odatle se crpi legitimitet.

U protivnom, to nema svoju erijatsko-pravnu valjanost.

To je strano bitno da znamo. Zbog toga, svima onima koji su nas nagovarali da prekinemo svoju duhovnu vezu sa Bosnom kaemo da to nije stvar ejfa ili neije dobrote to je stvar vjere.

I to niko nema pravo da uini. To nije na dobrovoljnoj osnovi. Personalni odnosi i pozitivni i negativni nemaju, niti smiju da imaju, veze s tim. To je prosto vjerski art, uslov. Ako bismo se toga odrekli, dobrovoljno ili zlovoljno, mi smo se odrekli dijela vjere i u tom sluaju smo duhovno otrgnuti.

Onaj ko neto zna o erijatskom pravu, o uslovima za valjanost ibadeta, nikada nema pravo da tako postupi. Ovo nije stvar oko koje se glasa – o vjerskim propisima se ne glasa. Moramo imati snage da ove stvari ne stavimo na sto pregovaranja i da ih ne uinimo predmetom pritisaka i nagodbi.

  COCKCROFT MATHEMATICS COUNTS PDF

Oko toga nema nagodbe.

Riznica znanja – Ibn Kajjim el-Dževzijje

Zato smo to tako eksplicitno, kao moda ni jedna islamska zajednica na Balkanu, definisali. Kajji, kontinuitet dolazi tako. Neko hoe i tu zadnju nit da nam pokida. Ako su nam unitili hilafet, to vrhovno poglavarstvo muslimana na nivou svijeta, ko je taj ko ima pravo da nam sjee i tu zadnju nit?

Ne oekujte to od mene, a ni od tima ljudi koje predvodim. Trei moment je veoma bitan za nas – irznica kontinuitet iz Istanbula od ejhu-l-islama posredstvom reisu-l-uleme. Vi znate za erijatski propis da duma nije valjana, hutba nije valjana, ukoliko je ne obavi imam, odnosno hatib koji ima za to dozvolu.

Ko je taj ko moe da mu da dozvolu? Neko ko ima legitimitet za to! Odakle poinje, ili kako se dobija taj legitimitet? Jedini ko ima pravo da da ovlaenje za hutbu je halifa, po diznica. Trai se ko su nasljednici hilafeta. Nasljednici hilafeta su tradicionalne islamske zajednice koje imaju svoju historijsku znannja vremensku kopu i kontinuitet sa hilafetom. Mi kao Islamska zajednica smo nasljednici hilafeta u vjersko-duhovnom smislu. Nismo u svjetovnom, jer hilafet ima i svoju svjetovnu relaciju.

Mi u skladu sa svojim ovlaenjima, mogunostima i emanetom nasljednici smo tog duhovnog dijela hilafeta, jer je to jedino bilo mogue sauvati.

Kada je hilafet uniten, ta druga dimenzija mu je oteta. I ne postoji niko ko je naslijedio.

Ibn kajjim riznica znanja pdf merge

Kako je to taj legitimitet doao do nas? Na Berlinskom kongresu, kada je Bosna i Hercegovina okupirana od strane AustroUgarske, neto nakon toga, Iislamska zajednica u BiH dobila je svojevrsnu autonomiju zbog injenice da je sada drugi dravno-pravni sistem vladao na podruju drave.

Obzirom da je hilafet izgubio tu teritoriju u dravno-politikom smislu, ejhu-l-islam, kao vrhovni vjerski autoritet i vrhovna duhovna vlast, dajejednicama preferira termin tradicionalne, a Islamska zajednica Sandaka ima tradiciju jo od Hilafeta. Ovaj Zakon nabraja est tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica koje samim tim imaju bolji status u odnosu na druge zajednice. Veliki broj stavova i rjeenja prenijet je iz Statuta IZ-e Sandaka, a Muftija se osvrnuo samo na one koji su novi i iz nekog razloga posebno vani.

Prvi i drugi lan su potpuno originalni. U prvom lanu se definie budua jedinstvena, ali decentrali-dnice i takozvanih udruenja. Islamska zajednica nije udruenje graana. Kada je u pitanju Islamska zajednica, ili bilo koja tradicionalna vjerska zajednica, ne moe legitimitet postojati od momenta kada neko odlui da neto formira. Drugim rijeima, ne moe da se formira tradicionalna vjerska zajednica.

Sama rije tradicionalna ne dozvoljava da se neto formira. Dakle, ona mora imati neke poluge i u historijskom duhovnom i svakom drugom pogledu.

Ovo potenciramo zato to ima nekih osporavanja tezovana, Islamska zajednica. Regije ili jedinice bi bile one koje su i prirodne.